Het Bureau

Henk Mühren en Hans Bode werken samen sinds 1976. Ons team be­staat mementeel uit 3 mensen. Wij hebben een samenwerkings­verband met adviseurs op het gebied van constructie, begrotingen, geluid, etc.

Wij werken in opdracht van o.a. particulieren, bedrijven en de locale overheid. De opdrachten lopen uit­een van een eenvoudige verbouw­ing tot de bouw van een kinderdag­verblijf. Sinds een jaar of negen gebruiken we de computer met ARKEY/VMV voor het tekenwerk, maar het ontwerp ontstaat met pot-

lood op papier. Onze ontwerpvisie laat zich niet leiden door modieuze ont­wik­keling­en of een opgelegde stijl, maar eerder door vakmanschap.

Niet de be­hoefte aan "egoarchitectuur" is het vertrekpunt voor een ontwerp, maar de de wensen van de op­drachtgever, de harmonie tussen be-

staand en nieuw en het "wel staan" van het toekomstige gebouw in zijn omgeving.

Voor een optimaal eindresultaat vragen wij van de op­drachtgever ruimte om dat vak­manschap te mogen beoefenen.